• Klinická logopedie
  Jirousková
  přijďte - máme společnou řeč
  Image 1
 • Nabízí Vám své služby
  DIAGNÓZY DĚTÍ

  - DYSLALIE – porucha výslovnosti hlásek
  - OPOŽDĚNÝ VÝVOJ ŘEČI
  - VÝVOJOVÁ DYSFÁZIE – specifické narušení vývoje řeči
  - TUMULTUS SERMONIS – breptavost
  - BALBUTIES – koktavost
  - DYSARTRIE – porucha v řeči v důsledku onemocnění CNS
  - DYSFONIE – poruchy hlasu
  - MUTISMUS – získaná neurotická nemluvnost
  - PALATOLÁLIE – porucha řeči způsobená rozštěpem patra
  - RINOLALIE – huhňavost
  - PORUCHY ŘEČI U DĚTI S KOMBINOVANÝMI VADAMI
  - SYMPTOMATICKÉ PORUCHY ŘEČI – mentální postižení, poruchy autistického spektry, sluchové vady, mozková obrna, zrakové vady, atd.
  DIAGNÓZY DOSPĚLÝCH

  - DYSLALIE – porucha výslovnosti hlásek
  - AFÁZIE, DYSARTRIE – porucha komunikace následkem
    CMP, nádorového onemocnění, úrazů hlavy, atp.
  - PORUCHY HLASU
  - NEURODEGENERATIVNÍ ONEMOCNĚNÍ - demence
  - DYSFONIE
  - BALBUTIES
  - TUMULTUS SERMONIS
  Image 1
 • Zde nás najdete
  arrow
Jste u nás poprvé?

Prosíme přineste si sebou na první návštěvu:

 • kartičku zdravotní pojišťovny
 • doporučení dětského lékaře, případně jiného odborného lékaře
 • vyplněný DOTAZNÍK PRO RODIČE
 • jednorázový poplatek za materiál 100 Kč
 • přečte si prosím pozorně před návštěvou logopedické ambulance, tyto informace:
Děti

Slovo!

Slovo jako prostředek. Slovo jako nástroj. Děti se musí ptát, aby mohly vědět. Děti se chtějí ptát. Pomožme jim naplnit jejich přirozené potřeby. Odstraňme jejich strachy. Zbavme je nejistoty. Podpořme jejich sebevědomí! Dejme jim lásku a ony nám dají své

Slovo!

Dospělí

Na počátku bylo slovo, gesto, pohled nebo emoce?

Komunikace a respekt. Jsme součástí společnosti a komunikace s druhými nás provází celým naším životem. Respekt k sobě samému, respekt k druhým i druhých k nám. To je základ komunikace. Základ života ve společnosti. Řeč je bezesporu důležitou složkou komunikace. Poznejme sebe. Respektujme řeč.
Nebojme se být součástí Naší společnosti!

Naší základní motivací je, aby jsme Vám pomohli s Vašim komunikačím problémem. - Máme společnou řeč.

INFORMACE PRO LOGOPEDY V PŘEDATESTAČNÍ PŘÍPRAVĚ

AKREDITACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – PLATNOST DO 30.6.2021

Základní kmen (praktická část) – smluvní zařízení jsou:
MĚSTSKÁ NEMOCNICE V OSTRAVĚ, ORL AUDIOLOGIE A FONIATRIE S.R.O.

Přihláška na odbornou stáž

Poskytování metodického vedení v Městské nemocnici Ostrava – Fifejdy a MUDr. Skeřilová Zdenka , ORL – foniatrie

Nabízíme Vám logopedické pomůcky,
knihu říkadel "Říkal pan Říha lékaři" a CD "Zlobivá písmenka". Obě ke koupi v ordinaci.

Smluvní pojišťovny

Ordinace je smluvním partnerem těchto zdravotních pojišťoven.